wity Spowiednik Arcybiskup ukasz
(galwanoplastyka z miedzi, srebra i zota; kamienie pószlachetne; emalia)
h=65cm (paskorzeba)


Józef Marczyski ©
Web-design Antona Marczyskiego ©